Kv Jublet, Kungsholmen

Kv Jublet avser nybyggande av 240 bostadsrättslägenheter med lokaler och garage i västra Kungsholmen, invid Ulvsundasjön. Kvarteret består av en 9-10 våningar hög U-formad huskropp och ett punkthus, huskropparna kröns med tre stycken villor med utsikt över Ulvsundasjön.

Bostadshusen övergår i markplan till en sammanhållande del, bestående av lokaler samt garage. Vissa delar av garaget och förrådsutrymmen kommer att vara belägna under grundvattennivån.

Kv Jublet ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Guld nivå är målet. Bostäderna får hög miljöprofil med mycket låg energianvändning, nära de nivåer som gäller för passivhus.

Skanska:

”Huset är byggt med en VST-stomme: en halvprefabricerad stomme, bestående av en fibercementskiva, levereras och fylls sedan med betong på byggarbetsplatsen. En av anledningarna till att Skanska valde att använda detta stomsystem, var att den möjliggör mycket goda lufttäthetsvärden vilket minskar energianvändningen. För projektet sattes målet i energiberäkningen för lufttäthet till en maxgräns på 0,3. De uppmätta värdena hamnade sedan på ca 0,03.”

Detaljer

Projekt

225 Bostadsrätter

Byggherre

Skanska

Beställare

Skanska

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2012

Arkitekt

Bergkrantz

Fler referensprojekt