VST systemets uppbyggnad

Fabrikstillverkade väggelement, som gjuts på plats

VST systemet är uppbyggt av väggformelement, bestående av cementbundna träfiberskivor som har satts ihop med patenterade formlås. Formelementen levereras färdigarmerade från fabriken till arbetsplatsen för montage. Systemet kompletteras med plattbärlag i betong och allt gjuts sedan samman med självkompakterande betong. Något som leder till kortare byggtid, minskad energiförbrukning och hög kvalitet till lägre kostnad.

Ett framgångsrikt bygge börjar med stommen.

Systemet möjliggör montering av kompletta våningsplan. Detta resulterar i ett beständigt, tätt, brand- och fuktsäkert skal både horisontalt och vertikalt, kring varje lägenhet i bostadsprojektet.