Produkter

VST Vägg

VST väggen är uppbyggd av 2 cementbundna träfiberskivor som monterats ihop med patenterade formlås. VST väggen levereras färdigarmerad från fabriken. Den kompletteras med plattbärlag i betong och allt gjuts sedan samman med självkompakterande betong. Systemet bygger på fyrsidigt upplag för bjälklag d v s bärande ytter- och innerväggar.

Följande väggtyper kan tillverkas:

Övergripande väggtjocklek = 175 mm (betongkärna = 127mm)
Övergripande väggtjocklek = 200 mm (betongkärna = 152mm)
Övergripande väggtjocklek = 215 mm (betongkärna = 167mm)
Övergripande väggtjocklek = 230 mm (betongkärna = 182 mm)
Övergripande väggtjocklek = 250 mm (betongkärna = 202mm)
Övergripande väggtjocklek = 300 mm (betongkärna = 252 mm)

VST Installationsvägg

Fabrikstillverkad installationsvägg

Konceptet bygger på en fabrikstillverkad in­stallationsvägg som placeras mellan  kök och badrum. Väggen som projektvis är låst till sitt format, innehåller frånluftskanaler, spillvattenstam och vatteninstallationer via ett fördelningsskåp.

Väggar tryckprovas i fabrik och systemet i sin helhet tryckprovas på plats av en VS-entre­prenör. Konceptet innehåller även förinstall­erade tilluftskanaler i andra väggar. Konceptet kan användas för hus upp till åtta våningar, med förutsättning att ett fläktrum placeras på vindsvåningen och att kanaler dras dit. För dimensionering av fläktar, flöden, hop­koppling på plats svarar VS- samt ventilationsentreprenörer.

VST Balk

VST balken består av tre cementbundna träfiberskivor som är sammankopplade med järnvinklar. Balken levereras färdigarmerad från fabrik. Storleken på VST balkarna är flexibel och anpassas efter behov. VST balken fästs ihop med plattbärlaget och sedan gjuts allt i ett stycke. VST-balkarna har brandskyddsklass A2-s1, d0. VST-balkar har brandskyddsklass A2-s1, d0

VST Pelare

VST pelaren består av fyra cementbundna träfiberskivor som monterats ihop genom vinklar. Pelaren levereras färdigarmerad från fabrik. VST pelaren kan tillverkas i valfri dimension (t ex i rektangulär eller fyrkantig layout).

Olika kapitäler är tillgängliga för att öka motståndet mot stansning. Pelaren fylls med självkompakterande betong. VST-balkarna har brandskyddsklass A2-s1, d0.