Konceptlösningar för ännu effektivare byggprojekt

VSTs marknadsunika stomlösning möjliggör ett tids- och kostnadseffektivare bostadsprojekt. Samtidigt flyttas arbete från byggarbetsplats till fabrik vilket ger ett mer effektivt montage. På detta sätt minimeras projektkostnader för montage på själva arbetsplatsen.

Fabrikstillverkad installationsvägg

Konceptet bygger på en fabrikstillverkad installationsvägg  som placeras mellan kök och badrum. Väggen som projektvis är låst till sitt format innehåller frånluftskanaler, spillvattenstam och vatteninstallationer via ett fördelningsskåp.

Väggar tryckprovas i fabrik och systemet i sin helhet tryckprovas på plats av en VS-entreprenör. Konceptet innehåller även förinstallerade tilluftskanaler i andra väggar. Konceptet kan användas för hus upp till åtta våningar, med förutsättning att ett fläktrum placeras på vindsvåningen och att kanaler dras dit.

För dimensionering av fläktar, flöden, hopkoppling på plats svarar VS- samt ventilationsentreprenörer.

3D modell Installationsvägg