Produktionscykeln

Produktionscykeln

1.

2.

3.

4.

1. Vägg hänger i kran
2. Väggar levereras i rack som lyft upp på bjälklag och lagras nära arbetsstället
3. Avvägning av pallning för väggar
4. Påklistring av tätningslist

5.

6.

7.

8.

5. Väggelement ställs på plats på pallbrickor
6. Lodning och injustering väggelement
7. Öppet vägghörn för komplettering armering
8. Lockat vägghörn med vinkelstripes

9.

10.

11.

12.

9. Uppbokat bjälklag klart för montage plattbärlag
10. Plattbärlagen monteras på plats
11. Bjälklag med installationer på plats
12. Armerat bjälklag med installationer och gjutet badrumsbjälklag

13.

14.

15.

16.

13. Bjälklag med installationer på plats
14. Patenterat formlås
15. Vägg-gjutning med bask
16. Prefabricerade betongelement lyfts på plats

17.

18.

19.

20.

17. Bjälklagen gjuts med självkompakterande betong
18. Fasadställning som fallskydd
19. Montage stålvinklar för fönstermontage
20. Det ”färdiga” rummet. Minimalt med efterarbete och enkel målningsbehandling