Godsvagnen, Hammarby Sjöstad

Det storskaliga bostadsprojektet på uppdrag av Skanska, där 370 bostadsrätter realiserades i en fjärdedel med 13 byggnader, ligger i Stockholms inre distrikt i Hammarby Sjöstad, som för närvarande genomgår en omfattande ombyggnad av städerna. Förutom de moderna bostadsområdena och den goda infrastrukturen drar invånarna i Godsvagnen-projektet nytta av det angränsande högt respekterade utbildningsinstitutet Kulturama, som inkluderar grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Detaljer

Projekt

370 bostadsrättlägenheter

Byggherre

Villiage Stockholm AB

Beställare

Skanska Sverige AB

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2019

Arkitekt

Lena Tomani, C.F Möller
Björk Tryggvadottir, Kjellander & Sjöberg

Fler referensprojekt