Kvarteret Scilla Täby Park

Kvarteret Scilla Täby Park

VST stommen har inte någon livstidsbegränsning och skapar därför byggnader som består. Det är därför vi kallar den för framtidens stomme. Det är också därför den är perfekt för upprättande av byggnader där det ställs stora krav på hållbarhet.

I kvarteret Scilla i Täby Park bygger Skanska med början till våren 2021 nya ljusa bostäder med stora krav på just hållbarheten av fastigheterna – så stora att Scillakvarteret ska räknas som ett av de kvarter med de mest hållbara byggnaderna i Sverige idag. Man har där valt att använda VST stommen.

Detaljer

Projekt

Flerbostadshus 190 lägenheter

Byggherre

BRF Scilla

Beställare

Skanska Sverige AB

Åtagande

Totalentreprenad av VST stomme

Start

Maj 2021

Beräknas färdigställt

Mars 2022

Arkitekt

Pörner + Pettersson AB

Fler referensprojekt