Blå Jungfrun, Farsta

Sveriges första passivhus med flera våningar. 2008 certifierades VST-systemet som en passivhuskomponent och samma år började produktionen av VST-elementen för Bla Jungfrun. Bostadsprojektet med 97 lägenheter på uppdrag av Skanska ligger i södra Stockholm och består av fyra byggnader, var och en med en fasad målad i jordtoner. Under tiden, som i andra regioner, finns det en ökande efterfrågan på passivhus i Sverige, eftersom dessa kräver cirka 75% mindre värmeenergi än lågenergihus.

Detaljer

Projekt

97 Hyreslägenheter

Byggherre

Svenska Bostäder

Beställare

Skanska

Åtagande

Totalentreprenad

Start

2010

Färdigställt

Arkitekt

Reflex Arkitekter

Fler referensprojekt