Kv Pendlaren, Älvsjö

Det nya bostadskvarteret är totalt 7500 kvm som ligger granne med det tidigare byggda Perrongen 3. Huset är fem till sex våningar högt och innehåller 104 st hyresrätter. Byggnadens fasad mot järnvägen har en inglasad loftgångslösning som skyddar från ljud samt ger en horisontell karaktär som knyter an till spårområdet. Kvarteret är byggt med VST-stomme.

Looström har varit konstruktör för stomleverantören VST-Nordic i detta uppdrag. Stommen består av skivväggar av träfibercement som tillverkas i Slovakien och därefter monteras väggvis på plats. Man häller sedan betong mellan skivorna som bildar den färdiga stomväggen. Bjälklaget består av filigranelement från företaget Färdigbetong.

Detaljer

Projekt

83 Hyreslägenheter, lokaler i bottenvåning, underliggande garage

Byggherre

Familjebostäder

Beställare

Maxera Bostad

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2013

Arkitekt

Equator Arkitekter

Fler referensprojekt