Studentbostäder Albano

Det här projektet omfattar ca 1100 student- och forskarbostäder i Albano, som ligger i anslutning till Stockholms Universitet. Byggherre och beställare är Svenska Bostäder, och VST vann LOU-upphandlingen på stomentreprenaden i feb 2016.

Detaljer

Projekt

1100 student- och forskarbostäder

Byggherre

Svenska Bostäder

Beställare

Svenska Bostäder

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2022

Arkitekt

Tyréns

Fler referensprojekt