Kv Leendet, Kungsholmen

Nya bostäder (225 lgh) samt lokal och garage för Brf Västermalmsterrassen i Stockholm kommun. Projektet klart i 2015.

Detaljer

Projekt

230 Bostadsrätter och förskola

Byggherre

Index

Beställare

Skanska

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2014

Arkitekt

Bergkrantz Arkitekter

Fler referensprojekt