Kv Skytteparken, Södermalm

Student  och  hyreslägenheter,  samt utbyggnad   av   parkeringshus   vid Södersjukhuset  på  Södermalm,  åt Svenska Bostäder.

Tre punkthus med sammanlagt 73 studentlägenheter  och  ett  bågformat  hus med  53  hyreslägenheter. Bygget stod klart 2007.

Detaljer

Projekt

73 Studentlägenheter, 53 Hyreslägenheter

Byggherre

Svenska Bostäder

Beställare

Skanska

Åtagande

Utförande entreprenad

Färdigställt

2007

Arkitekt

Nyréns

Fler referensprojekt