Tant Grön, Annedal

Nyproduktion av 84 lägenheter i Annedal med lokaler i bottenvåning samt underliggande garage.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem.

Detaljer

Projekt

83 Hyreslägenheter, lokaler i bottenvåning, underliggande garage

Byggherre

Svenska Bostäder

Beställare

Värmdö Bygg

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2013

Arkitekt

Equator Arkitekter

Fler referensprojekt