Lamellhuset, Hammarby Sjöstad

Lamellhuset ligger i sjönära läge i västra Hammarby Sjöstad, där alla hus byggda av Skanska är Svanenmärkta.

Hammarby Sjöstad
Det finns en anledning till att stadsplanerare från hela världen gör en pilgrimsfärd till Hammarby Sjöstad i Stockholm. Fram till nyligen var det ett industriområde. Därefter, i mitten av nittiotalet, började man bygga hus på stadens del vid en sjö. Hammarby Sjöstad har nu blivit ett modernt distrikt där miljöskydd och hållbarhet är mycket viktigt i svensk stil.

Byggnaden
VST bidrog också till utformningen av det framtida distriktet: Lammellhuset räknar 145 lägenheter och är efter Baghuset och Timglahuset det sista av tre sammanhängande projekt som Skanska beställde och genomförde under det här kvartalet med VST-element.

De levande fasaderna är utförda i tegel och trä samt puts i natursten med en metallfärgad portik som skiljer de olika karaktärena åt i gatumiljön. Den norra gaveln vetter mot Hammarby kanal, vilket kompletterar husraden i kajstråket från Sickla kanal till Skanstullsbron. De boende får tillgång till en upphöjd bullerskyddad innergårdsmiljö och en fantastisk utsikt över vattnet och mot Södermalm.

Detaljer

Projekt

145 Bostadsrätter, Brf Fredriksdals Kanal

Byggherre

Sjöstadsbo

Beställare

Skanska

Åtagande

Totalentreprenad

Start

2015,v 49

Färdigställt

2016, v27

Arkitekt

BAU Arkitekter

Fler referensprojekt