20 Lägenheter i Gudö

I Gudö intill Gudöån strax utanför Stockholm bygger Turbinen Entreprenad AB 20 smålägenheter. Här har man valt att använda VST stommen. Stominstallation beräknas starta i augusti och tar ca en månad att resa.

Detaljer

Projekt

20 smålägenheter

Byggherre

Turbinen AB

Beställare

Turbinen Entreprenad AB

Åtagande

Totalentreprenad av VST stomme

Start

Augusti 2021

Färdigställt

September 2021

Arkitekt

Fler referensprojekt