Kv Giffeln

Effektiv byggmetod

I ett trivsamt bostadsområde i Södra Bettorp utanför Örebro byggs 60 lägenheter åt byggherren Turbinen AB. Husen byggs energieffektivt med den energieffektiva VST stommen miljösmart med solceller på taket och bergvärmeanläggning för låg drift.

Detaljer

Projekt

60 lägenheter

Byggherre

Turbinen AB

Beställare

ByggTema i Örebro AB

Åtagande

Materialleverans

Färdigställt

2019

Arkitekt

Reflex Arkitekter AB

Fler referensprojekt