Kv Fikonet

Kvarteret Fikonet kompletterade med två nya bostadshus åt Svenska Bostäder. Två smala punkthus förbands i sockel- och takvåningarna. Alla lägenheter har hörnläge med goda dagsljusförhållande och takvåningens lägenheter har generösa terasser.

Detaljer

Projekt

103 Hyreslägenheter

Byggherre

Svenska Bostäder

Beställare

Skanska

Åtagande

Totalentreprenad

Färdigställt

2007

Arkitekt

AIX

Fler referensprojekt