Lillgården, förskola och äldreboende

Nyproduktion om 6050m2, VST:s åtagande bestod av att leverera och föra upp stommen. Projektet bestod av 7 st avdelningar förskola i entréplan, plan 1-3 bestod av 54 st äldreboende lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen, samt fläktrum på vindsplanet.

Projekt uppfört som nyckelfärdig totalentreprenad i samarbete med LIHAB där VST ansvarade för bottenplatta och stomme.

Detaljer

Projekt

Äldreboende 54 lägenheter och förskola med 7 avdelningar, 6050 m2

Byggherre

Turbinen

Beställare

Turbinen

Åtagande

Totalentreprenad

Start

2015

Färdigställt

2015

Arkitekt

BAU Arkitekter

Fler referensprojekt